Değişim Yönetimi için En Doğru Yer...

30 Yıllık iş ve operasyon geliştirme yeteneklerimizi, şirketinizi ileri taşımak ve şirketinize değer katmak için paylaşıyoruz.

Beezas Danışmanlık

Hakkımızda

30 Yıllık İş ve Operasyon Geliştirme Yeteneklerimizi, şirketinizi ileri taşımak ve şirketinize değer katmak için paylaşıyoruz.

Uluslararası metodlar ile mevcut süreçlerinizi profesyonel ekip üyelerimiz ile ele alıp sizin tecrübelerinizle birleştiriyoruz.

Ortaya çıkan ortak güçle, operasyonel danışmanlık sistemimizi her sektörün farklı dinamiklerine uygun olarak kurguluyoruz.

Discussing their project

Yöntemlerimiz

Yenilikçi ve sonuç odaklı yöntemlerimiz ile hedeflerinizin ötesinde sonuçlara ulaşmanızı sağlıyoruz.

Neden Değişim Yönetimi Danışmanlığı?
Neden Beezas Danışmanlık?

Yönetim danışmanlığımız, dönüşümleri hızlı, yapılandırılmış ve güvenli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Yıkıcı bir şekilde değişen bir dünyada, değişimle nasıl başa çıktığınız çok önemlidir. Dijitalleşme, küreselleşme ve Endüstri 4.0, yeni pazar koşullarına hızlı bir şekilde adapte olmayı gerektiriyor. Çalışanlar dahil olduğunda değişim süreçleri başarılı olur. Güçlü bir danışmanlık ortağı olarak beezas ile değişim yönetimi sürdürülebilir bir şekilde başarılı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Özenle hazırlanan, yol gösterici ve bilgilendirici bir çok bilgiye kolayca ulaşın.

Marka belirlemek,pazarda konumlandırmak,marka bilinirliğini arttırmak konusunda tecrübeniz yok ise dünyanın en kaliteli ürününü veya hizmetini ortaya çıkarsanız dahi ciro ve kardan bahsetmek çok kolay değildir. Bir ürün veya hizmeti pazara sürmeden önce tüm bu süreçleri iyi analiz etmek raporlamak, profesyonel ekipten destek almak zaman ve para yönetimi açısından her zaman faydalı olmuştur.
Doğru strateji ile marka yaratmak için profesyonel hizmet almalısınız.

Bir ürün veya hizmet üretmek için sınırlı sayıdaki insanın gücü ve zekası hedeflere ulaşmayı her zaman mümkün kılmaz.

Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefleri olan bireyler hedefleri gerçekleştiğinde ödüllendirilir ise günün sonunda kazanan firma olur.

Hedef mutlaka ölçülebilir sayısal bir değere dayanmalıdır. Süre ve miktar doğru belirlenmelidir. Hedef kriterleri birden çok değişkene sahip olabileceği unutulmamalıdır.

Hedef eşit şartlara ve ekipmana sahip herkese eşit verilmeli yöneticinin insiyatifinden arındırılmalıdır.

Hedef gerçekleşme oranlarına göre ödül cezadan daha fazla olmalıdır. Ödül hemen ceza 3 hata olduğunda uygulanırsa kişi başarılı olmak için çalışır.

Kişisel hedefi olanların hedefin neresinde olduğu düzenli aralıklarla denetlenmelidir.

Örnek sevkiyat aracının şoförüne verilecek hedef sadece sefer sayısı olur ise;

Kural ihlalleri, kazalar, düşük kapasite ile sevk gibi riskler ortaya çıkar.

Ticari tüm kuruluşların ortak amacı karlılıktır. Karlı şirketler elde ettiği kar kadar başarılı sayılır. Karlılığı arttırmak her zaman doğru strateji ile mümkün olabilir. Karlılığın ürün veya hizmetin üzerine belli bir oran eklemek ile mümkün olduğu düşünülür. Günün sonunda cirosu ne kadar yüksek olursa olsun karlılık oranını aşağı çeken paratmetreler gözden kaçırılmamalıdır.

45 TL’ye günde 100 adet gözleme satan bir firmanın karı ile satış fiyatını 25 TL’ye çekip 300 adet günlük satanın karı analiz edildiğinde sürümden kazanma metodu bu sektör için uygun olabilir ancak bu metot her sektöre uymayabilir.

Ürün veya hizmetin karlılıklarını arttırmak için,

Satınalma marjları, fire,stok maliyeti,paranın yönetimi,zamanın yönetimi,işgücünün yönetimi,lojistik maliyetlerini yönetimi, işletme giderleri, riskler ve fırsatların düzenli analizi gibi bir çok parametre karlılığa etki eder.

Bu parametrik analiz ve raporları üretmek ve incelemek için profesyonel danışmanlık hizmeti almak firmanıza çok ciddi kazanımlar sağlayacaktır.

Tüm firmaların karlılıklarına direk etkisi olan maliyetler doğru yönetilmediğinde başarızlık sürpriz olmaz.

Maliyetlerin düşürülmesi için öncelikli altın kural maliyetlerin tanımlanması ve her maliyet kalemi için özel önlem alınması gerekmektedir.

Gelir ne olursa olsun gider ve maliyetlerin aşağı yönlü olması beklenir ve idealdir.

Ürün veya hizmetin karlılığına direk etkisi olan bilinen ve bilinmeyen maliyetlerin tanımlanması tek başına her zaman etkili olmaz.

Maliyetler düzenli olarak en aşağıdan en yukarıya kadar tüm birim yöneticileri tarafından takip edilmeli, sorgulanmalı,bütçe kalemleri doğru tespit edilmeli, kabul edilebilir bütçe veya maliyet sapmaları takip edilmeli kronik artış gösteren maliyetler için özel önlem alınmalıdır.

Bu maliyet raporları düzenli olarak yönetime sunulmalı ve + – yönde seyreden maliyetlerin yakından takip edilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede maliyetler kendi kendine kritik eşikte tutulabilir.

Her şeye rağmen öngörülemeyen maliyet sapmaları için kaynak saklanmalıdır.

Herhangi bir hizmet veya ürüne bedel ödediğimizde her şeyin mükemmel olmasını arzularız ve ödediğimiz bedel ne olursa olsun her şeyin bizim lehimize olmasını isteriz. Aracımızın periyodik bakımlarını zamanında yaptırmazsak, garanti kapsamı dışında olan yedek parça kullanırsak, izin verilen amacı dışında kullanırsak ve motorunda hasar oluşursa hasardan üreticiyi sorumlu tutmaya çalışırız ancak asla üzerimizde düşen ödevleri zamanında ve düzenli yapmadığımızı söylemeyiz.

Başarılı sonuç almak projesi hatasız tamamlamak her danışmanın birinci hedefidir.

Danışmanlık alınan konunun başarısı , firma yönetiminin kararlığına, danışmana gereken zeminin eksiksiz ve zamanında sağlanmasına, firma çalışanlarının katkılarına, sahiplenmelerine,koşulsuz itaatlerine, ödül ve ceza sistemine bağlıdır.

Sizi en doğruya yönlendirmek danışmanın birinci görevi olsa bile size ve ekibinize verilen görevleri yerine getirmekte sizin ödevinizdir.

Bu bakış açısı ile danışmana ödediğiniz bedelin karşılığını almak ve şirket içinde bir şeylerin düzeldiğini görmek tabii ki mümkündür.

Bu ancak profesyonel danışman ekibimiz ile siz ve firma çalışanlarınızdan oluşacak takım ile gerçekleşecektir. Bu takım ödevlerini zamanında yerine getirmesi herkesin başarısıdır.