Yöntemlerimiz

Mevcut Durumun Analizi

Sonuç Raporu

Yol Haritasının Belirlenmesi

Proje Kapsamının Belirlenmesi

Ekiplerin Tespiti

Süreç Tespiti