Sıkça Sorulan Sorular

Marka belirlemek,pazarda konumlandırmak,marka bilinirliğini arttırmak konusunda tecrübeniz yok ise dünyanın en kaliteli ürününü veya hizmetini ortaya çıkarsanız dahi ciro ve kardan bahsetmek çok kolay değildir. Bir ürün veya hizmeti pazara sürmeden önce tüm bu süreçleri iyi analiz etmek raporlamak, profesyonel ekipten destek almak zaman ve para yönetimi açısından her zaman faydalı olmuştur.
Doğru strateji ile marka yaratmak için profesyonel hizmet almalısınız.

Bir ürün veya hizmet üretmek için sınırlı sayıdaki insanın gücü ve zekası hedeflere ulaşmayı her zaman mümkün kılmaz.

Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefleri olan bireyler hedefleri gerçekleştiğinde ödüllendirilir ise günün sonunda kazanan firma olur.

Hedef mutlaka ölçülebilir sayısal bir değere dayanmalıdır. Süre ve miktar doğru belirlenmelidir. Hedef kriterleri birden çok değişkene sahip olabileceği unutulmamalıdır.

Hedef eşit şartlara ve ekipmana sahip herkese eşit verilmeli yöneticinin insiyatifinden arındırılmalıdır.

Hedef gerçekleşme oranlarına göre ödül cezadan daha fazla olmalıdır. Ödül hemen ceza 3 hata olduğunda uygulanırsa kişi başarılı olmak için çalışır.

Kişisel hedefi olanların hedefin neresinde olduğu düzenli aralıklarla denetlenmelidir.

Örnek sevkiyat aracının şoförüne verilecek hedef sadece sefer sayısı olur ise;

Kural ihlalleri, kazalar, düşük kapasite ile sevk gibi riskler ortaya çıkar.

Ticari tüm kuruluşların ortak amacı karlılıktır. Karlı şirketler elde ettiği kar kadar başarılı sayılır. Karlılığı arttırmak her zaman doğru strateji ile mümkün olabilir. Karlılığın ürün veya hizmetin üzerine belli bir oran eklemek ile mümkün olduğu düşünülür. Günün sonunda cirosu ne kadar yüksek olursa olsun karlılık oranını aşağı çeken paratmetreler gözden kaçırılmamalıdır.

45 TL’ye günde 100 adet gözleme satan bir firmanın karı ile satış fiyatını 25 TL’ye çekip 300 adet günlük satanın karı analiz edildiğinde sürümden kazanma metodu bu sektör için uygun olabilir ancak bu metot her sektöre uymayabilir.

Ürün veya hizmetin karlılıklarını arttırmak için,

Satınalma marjları, fire,stok maliyeti,paranın yönetimi,zamanın yönetimi,işgücünün yönetimi,lojistik maliyetlerini yönetimi, işletme giderleri, riskler ve fırsatların düzenli analizi gibi bir çok parametre karlılığa etki eder.

Bu parametrik analiz ve raporları üretmek ve incelemek için profesyonel danışmanlık hizmeti almak firmanıza çok ciddi kazanımlar sağlayacaktır.

Tüm firmaların karlılıklarına direk etkisi olan maliyetler doğru yönetilmediğinde başarızlık sürpriz olmaz.

Maliyetlerin düşürülmesi için öncelikli altın kural maliyetlerin tanımlanması ve her maliyet kalemi için özel önlem alınması gerekmektedir.

Gelir ne olursa olsun gider ve maliyetlerin aşağı yönlü olması beklenir ve idealdir.

Ürün veya hizmetin karlılığına direk etkisi olan bilinen ve bilinmeyen maliyetlerin tanımlanması tek başına her zaman etkili olmaz.

Maliyetler düzenli olarak en aşağıdan en yukarıya kadar tüm birim yöneticileri tarafından takip edilmeli, sorgulanmalı,bütçe kalemleri doğru tespit edilmeli, kabul edilebilir bütçe veya maliyet sapmaları takip edilmeli kronik artış gösteren maliyetler için özel önlem alınmalıdır.

Bu maliyet raporları düzenli olarak yönetime sunulmalı ve + – yönde seyreden maliyetlerin yakından takip edilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede maliyetler kendi kendine kritik eşikte tutulabilir.

Her şeye rağmen öngörülemeyen maliyet sapmaları için kaynak saklanmalıdır.

Herhangi bir hizmet veya ürüne bedel ödediğimizde her şeyin mükemmel olmasını arzularız ve ödediğimiz bedel ne olursa olsun her şeyin bizim lehimize olmasını isteriz. Aracımızın periyodik bakımlarını zamanında yaptırmazsak, garanti kapsamı dışında olan yedek parça kullanırsak, izin verilen amacı dışında kullanırsak ve motorunda hasar oluşursa hasardan üreticiyi sorumlu tutmaya çalışırız ancak asla üzerimizde düşen ödevleri zamanında ve düzenli yapmadığımızı söylemeyiz.

Başarılı sonuç almak projesi hatasız tamamlamak her danışmanın birinci hedefidir.

Danışmanlık alınan konunun başarısı , firma yönetiminin kararlığına, danışmana gereken zeminin eksiksiz ve zamanında sağlanmasına, firma çalışanlarının katkılarına, sahiplenmelerine,koşulsuz itaatlerine, ödül ve ceza sistemine bağlıdır.

Sizi en doğruya yönlendirmek danışmanın birinci görevi olsa bile size ve ekibinize verilen görevleri yerine getirmekte sizin ödevinizdir.

Bu bakış açısı ile danışmana ödediğiniz bedelin karşılığını almak ve şirket içinde bir şeylerin düzeldiğini görmek tabii ki mümkündür.

Bu ancak profesyonel danışman ekibimiz ile siz ve firma çalışanlarınızdan oluşacak takım ile gerçekleşecektir. Bu takım ödevlerini zamanında yerine getirmesi herkesin başarısıdır.

Bir operasyonu veya görevi başarılı bir şekilde yerine getirmek herkesi mutlu eder.

İşin başındaki insanın fiziki ölçüleri,fiziki görünüşü,cinsiyeti,ırkı başarı için etken parametreler değildir.

Başarı için kendini geliştiren ve geliştirmeye devam eden, sisteme katkı sağlamaya çalışan,zekasını ve tecrübesini sisteme kazandırmaya çalışan insanlar topluluğu ancak başarılı olur.

Hangi konuda olursa olsun insanlar, yöneticilere değil kendilerine liderlik eden üstlerine biat eder ve saygı duyar.

Tüm bunlar gerçekleştiğinde de çalışanlar takdir bekler, ödül bekler, saygı görmek ister.

Herkes her konuda tecrübe ve birikime sahip değildir. Dünya üzerinde bilgi ve tecrübe herkese eşit şekilde dağıtılamaz. Her insanın zeka ve fiziki gücü sınırlıdır. Her konuda uzman olmak iddiası gerçekten çok uzaktır.

Özel insan üstü yetenekleriniz yok ise başarılı bir firma yönetimi için bir çok nedenle danışmanlık almaya ihtiyacınız vardır.

Bir sorun oluştuğunda hatayı veya hata yapanı aramak gerekir. Bu en doğru ve gerçekçi yaklaşımdır.

Ama hatanın nerede veya kim tarafından yapıldığını bulmak her zaman mümkün olmadığından günlük çözümlerle hataların üzerini örtmek en kolay ve en sık başvurulan yöntemdir.

Oysa sorunu kaynağında çözmek, hatanın geriye dönük tüm aşamalarını gözden geçirmek,hata gerçekleşmeden riskleri öngörmek,sormak,sorgulamak,kronik hataları analiz etmek, İlk bakışta zor ve uzun zaman alacağı düşünülsede en doğru ve kalıcı yöntemdir.

Sorun çözme tekniklerini kullanarak hatalar azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.

Bu süreçte bilerek bilmeyerek hataya sebep veren çalışanlar rahatsız olurlar ve direnç gösterirler.

Dünya üzerinde var olan her şeyin bir ömrü vardır. Şirketimizi dönemin gerçeklerine uyarlamamız gerekebilir veya zorunluluktur. Atadan kalma yöntemlerle üretmek ve klasik olmak tabii ki inanılmaz değerlidir. Firmanın Sürdürülebilir olması gelecek nesillere aktarılması,karlılıkların ve cironun arttırılması klasik yöntemler ile her ne kadar mümkün ve kolay gibi görünsede gelişen teknoloji ve iletişim kanallarını kullanmak günün gerçek ve gerekliliklerine göre hareket etmek esastır.

Yetkilerin sorumluluklar nispetinde dağıtılması, denetimlerin zamanında ve eksiksiz bağımsız gözle yapılması, rapor ve analizlerin zamanında düzenli ve eksiksiz yapılması firma yönetimi olarak sizi başka pencereden risk ve fırsatları görmenizi sağlayacaktır.

Tüm yetkilerin firma yönetiminde olması, sorumluluğu olan çalışanların elini bağlamaktan öte gitmeyecek günlük ve anlık işlerle uğraştığınız için sizin iş körlüğününüze sebep olacaktır.

Küçük işlerle siz zamanınızı ve enerjinizi harcarken çağın gerisinde kalacak ve sizden çok daha sonra ortaya çıkmış fikir ve projeler sizden fazla kazanacaktır.

Bu bağlamda yönetim değişimi gereklidir ve profesyonel yönetim danışmanlığı desteği almak sizi başarıya götürür.

Özellikle tek patron tarafından yönetilen firmalarda yetkilerin ve gücün dağıtılması çok kolay değildir. Firmanın büyüklüğü ne olursa olsun firma yönetimleri biz olmasak firma batar psikolojindedir. Profesyonel çalışanlarına yetkilerini delege etmekten korkar.  Yetkileri dağıtınca gücü kaybedeceğini düşünür. Yönetim Değişimine hiçbir zaman hazır olmaz. 

Bu tip firmalarda değişimin altın kuralı, yetkilerin belirli bir zaman diliminde kontrollü bir şekilde profesyonel çalışanlara verilebileceğine inanmaktır.

Verilen yetkilerin denetimi de şirket için kurulacak bağımsız denetim ekibi tarafından yönetilirse firma yönetimi sadece geleceğe ve gelişime odaklanabilir.

Değişime hazır mıyız? Sorusunun cevabını almak için profesyonel danışmanlardan destek almak bile yönetim değişimi için çok büyük bir başlangıçtır.

Yönetim Değişimi bilinen klasik yönetim sistemlerinin aksine çoğulcu katılımı, güçler ayrılığı ve denetim mekanizmalarının gelişimini sağlar. Bir kişinin eksik veya hatalı yaptığı işlem bir diğer kişi tarafından tespit edilecek ve raporlanacaktır. Farkında olmadan herkesin birbiriniz denetlediği ve sistemin başarısız olması çokta mümkün değildir. Başarılı zaman ve para yönetimi, ürün veya hizmetin satış fiyatının müşteri tarafından belirlendiği çağımızın en büyük silahıdır. Bu bağlamdan değişim gereklidir ve profesyonel değişim danışmanlığı almak size katkı sağlayacaktır.

Bir fikir veya projenizin kurgulanması veya yönetimi , mevcut yaşayan sistemin içierisinde her zaman kolay olmayacaktır.

Mevcut ekibiniz içerisinden oluşacak takım üyelerini profesyonel operasyon danışmanları ile birlikte hareket ettirmek zamanı ve parayı daha iyi yönetmenizi sağlayacaktır.

Hiçbir danışman, firmanızın sektörü her ne olursa olsun sizin işinizi sizden ve çalışanlarınızdan daha iyi bilmesi her zaman mümkün değildir.

Ancak doğru metotlarla ile işin daha verimli ve daha kaliteli nasıl yapılacağını hangi argümanların kullanılacağını bilmekte mevcut işi yapanlar için her zaman mümkün olmaz.

Operasyonel danışmanlar sizin takım arkadaşlarınıza bilmediği metotların eğitimini işi yaparken verir. Bu metoda da operasyonel danışmanlık denir.

Değişmek ve gelişmek isteyen firma yönetimleri bu kararı verirken ve verdikten sonra başlangıç metotlarına ihtiyaç duyar. Korkularını yenmek, endişerini ortadan kaldırmak,ufuklarını açmak,iş ve olaylara farklı gözle bakmak istediklerinde yanlarında onlara destek olacak birilerini isterler. Yönetim danışmanlığı bu noktada devreye girer.